FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1000 st. 1100 st. 1200 st. 1300 st. >>
90g Offsetpapper 2 470 1 2 627 1 2 788 1 2 948 1 3 111 1 3 276 1 3 438 1
120g offset-papper 2 530 1 2 699 1 2 864 1 3 037 1 3 208 1 3 381 1 3 550 1
200g offset-papper 2 992 1 3 226 1 3 460 1 3 696 1 3 932 1 4 170 1 4 408 1
300g offset-papper 3 205 1 3 466 1 3 731 1 3 998 1 4 263 1 4 531 1 4 800 1
135g Återvunnet papper 2 645 1 2 831 1 3 014 1 3 200 1 3 390 1 3 578 1 3 762 1
170g Återvunnet papper 2 739 1 2 937 1 3 134 1 3 332 1 3 534 1 3 736 1 3 934 1
250g Återvunnet papper 3 258 1 3 531 1 3 803 1 4 076 1 4 348 1 4 624 1 4 902 1
130g Silk-papper 1 992 3 2 146 3 2 299 3 2 454 3 2 611 3 2 767 3 2 924 3
170g Silk-papper 2 061 3 2 226 3 2 390 3 2 555 3 2 720 3 2 887 3 3 053 3
250g Silk-papper 2 467 3 2 686 3 2 907 3 3 128 3 3 351 3 3 577 3 3 802 3
350g Silk-papper 2 654 3 2 897 3 3 147 3 3 395 3 3 641 3 3 894 3 4 146 3
275g Gmund Verge White 6 936 1 7 717 1 8 500 1 9 283 1 10 077 1 10 873 1 11 670 1
275g Gmund Verge Creme 6 936 1 7 717 1 8 500 1 9 283 1 10 077 1 10 873 1 11 670 1
260g Chromokartong 3 119 3 3 375 3 3 628 3 3 700 3 4 140 3 4 400 3 4 467 3
Plast, 125 mikron 4 531 1 4 976 1 5 418 1 5 861 1 6 317 1 6 770 1 7 224 1
Plast, 250 mikron 5 786 1 6 400 1 7 015 1 7 629 1 8 260 1 8 893 1 9 524 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck